„Ľudia zlyhávajú nie preto, že chyba je v nich, ale preto,
že zlyhanie je súčasťou cesty, ktorá vedie k úspechu.“
PAUL MCKENNA
Headhunting
Interim Management
Recruitment
Temporary Placement
Professional Linkedin Profile