„Ak máte viac peňazí ako rozumu, tak sa sústreďte na marketing smerom von.
Ak máte viac rozumu ako peňazí, tak sa sústreďte na marketing smerom dnu.”
GUY KAWASAKI
Headhunting
Interim Management
Recruitment
Temporary Placement
Professional Linkedin Profile
AKTUÁLNE PRACOVNÉ PONUKY