„Pesimista vidí problém v každej príležitosti,
optimista vidí príležitosť v každom probléme.“
WINSTON CHURCHILL
Headhunting
Interim Management
Recruitment
Temporary Placement
Professional Linkedin Profile
AKTUÁLNE PRACOVNÉ PONUKY